Înspre o educație centrată pe competențe

Aşa cum ştim cu toţii, de-a lungul vieţii trebuie să ne dezvoltăm că indivizi, ca profesionişti şi ca cetăţeni, care să poată schimba lumea şi să o lase în urmă un pic mai bună. Pentru toate acestea ne poate ajuta Cercetăşia.

      Exista studii care ne arată că aproximativ 65% dintre tinerii care încep astăzi şcoala, în momentul în care vor termina, vor lucra în domenii şi vor ocupa locuri de muncă care nu există încă sau care sunt complet noi.

      Noi, ca şi mişcare cercetăşească, avem nevoie să ne regândim educaţia pe care o oferim copiilor şi tinerilor astfel încât aceștia să poată dezvolta un stil de viaţă sustenabil, să respecte drepturile omului şi egalitatea de gen, să promoveze o cultură a păcii şi a nonviolenţei şi să aprecieze și valorizeze diversitatea culturală locală si globală.

Pentru ce există Mişcarea Cercetăşească în lume?

      Scopul Mişcării Scout este de a contribui la dezvoltarea tinerilor pentru a-şi atinge potenţialul fizic, intelectual, social, emoţional, spiritual că indivizi, că cetăţeni responsabili, că membri în comunităţile lor locale, naţionale şi internaţionale (Constituţia WOSM, art. I)

La ce ne referim când zicem că vrem ca tinerii să îşi atingă potenţialul maxim?

 • La împlinirea lor individuală: Pe plan personal şi profesional
 • Că şi cetăţeni responsabili: Să poată folosi abilităţile dobândite pentru a lasă lumea un loc mai bun.

Rolul nostu educaţional s-a extins: schimbările în spaţiu, vremurile şi relaţiile pe care le trăim ne obligă să creăm ,,reţele de spaţii educaţionale,, în care să oferim experienţe de învăţare, unde non-formalul cu informalul se îmbină şi interacţionează cu educaţia formală oferită în societate.

Ce sunt competenţele pentru viaţă?

      Competență, adică capacitatea unui individ de a-și folosi cunostiințele, abilităţile şi atitudinile dobândite în contexte de viaţă diferite pentru a ajunge să rezolve/îndeplinească cât mai eficient situația/cerința dată.

Câteva din competenţele pe care Cercetăşia le dezvoltă sunt:

 • Rezolvarea de probleme complexe
 • Gândirea critică și creativă
 • Managementul echipelor
 • Capacități de analiză și sinteză
 • Reflecţia şi luarea de decizii
 • Orientarea spre serviciul comunitar
 • Negocierea
 • Flexibilitatea cognitivă
 • Inteligenţă emoţională
 • Dezvoltarea de relaţii
 • Asertivitate
 • Comunicarea eficientă
 • Ascultarea activă
 • Managementul timpului și al stressului

      Toate acestea se întâmplă prin activităţile pe care le facem, punând în practică Metodă Scout.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *